Terug
Hogeschooltaal, Nederlandse taalvaardigheid training online

Taal-DNAOnder begeleiding van een digitale coach doorloopt de student de verschillende taalmodules. Deze coach houdt in de gaten welke onderwerpen de student al voldoende beheerst en aan welke onderwerpen hij meer aandacht moet besteden. De coach geeft de student tips en zorgt ervoor dat de student zijn taal-DNA steeds verbetert. Hoe beter zijn taal-DNA is  –  en daarmee dus zijn kennis van de Nederlandse taal  – , hoe groter de kans is dat de student slaagt voor de toets Nederlands van Hogeschooltaal.Figuur 2 informatie van de taalcoach

Hogeschooltaal is opgebouwd uit heel veel taalonderdelen. Als de student die onderwerpen allemaal beheerst, heeft hij een prima taal-DNA en kan hij hoog scoren voor de toets. Voordat de student aan de slag gaat met de theorie en de oefeningen, beantwoordt hij eerst een aantal vragen om zijn niveau te laten vaststellen. Op basis van de antwoorden op deze vragen bepaalt de taalcoach de weg door het programma. De student ziet meteen zijn vorderingen en hij krijgt voortdurend tips. Behalve voor begeleiding door de digitale coach kan de student kiezen voor de vrijheid om op zijn eigen manier te oefenen.


Figuur 3 niveau per onderwerp

Wanneer de student denkt dat hij alle onderwerpen goed beheerst, kan hij een diagnostische toets op B2- of C1-niveau maken. De doelstelling van Hogeschooltaal is om alle studenten in het hoger onderwijs zo te ondersteunen, dat zij binnen twee studiejaren het certificaat Nederlands op C1-niveau halen en in het vierde jaar een eindwerkstuk schrijven dat met een voldoende gekwalificeerd kan worden. U kunt natuurlijk zelf bepalen of u de studenten in de propedeuse op B2- of C1-niveau toetst. Hogeschooltaal adviseert B2 als instaptoets te gebruiken en de C1-toets als certificaattoets af te nemen.Terug